e-olymp
Yarışlar

Week 9: January 11 - 17. Pointers. References

İki minimum

Ədədlər ardıcıllığında iki fərqli ən kiçik elementi tapın.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə ardıcıllığın elementlərinin n (3n1000) sayı verilir. Növbəti sətirdə hər biri mütləq qiymətcə 2 * 109-u aşmayan n sayda ədəd verilir.

Çıxış verilənləri

Ədədlər ardıcıllığında iki fərqli ən kiçik elementi artma ardıcıllığında çap edin. Məlumdur ki, onlar həmişə mövcuddurlar.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
7
2 10 2 3 -1 5 -1
Çıxış verilənləri #1
-1 2