e-olymp
Yarışlar

Week 12: February 8 - 14

Elementlərin cəmi

n sayda həqiqi ədədlər ardıcıllığı verilir. Bütün elementlərin cəmini tapın.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə ardıcıllıqdakı ədədlərin n (n100) sayı verilir. Növbəti sətirdə hər biri modulca 100-ü aşmayan n sayda həqiqi ədəd verilir.

Çıxış verilənləri

Ardıcıllığın bütün elementlərinin cəmini onluq nöqtədən sonra bir işarə dəqiqliklə verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5
1.2 1.3 5.7 1.8 12.4
Çıxış verilənləri #1
22.4