e-olymp
Yarışlar

Data Structures contest

İkilik axtarış ağacı 1

Balanslaşdırılmış ikilik axtarış ağacını reallaşdırın.

Giriş verilənləri

Giriş faylı ağac üzərində əməliyyatların təsvirini ehtiva edir və bu əməliyyatların sayı 100000-i keçmir. Hər bir sətirdə növbəti əməliyyatlardan biri verilir:

  • insert x - ağaca x açarını əlavə et. Əgər x açarı artıq ağacdadırsa, onda heç bir iş görmək lazım deyil.
  • delete x - ağacdan x açarını sil. Əgər x açarı ağacda yoxdursa, onda heç bir iş görmək lazım deyil.
  • exists x - əgər x açarı ağacda olarsa, "true", əks halda "false" verməli.

Giriş faylında bütün ədədlər tam ədədlərdir və modulca 109-u aşmır.

Çıxış verilənləri

Bütün *exists *əməliyyatlarının nəticəsini ardıcıl olaraq verin. Nümunədə verilmiş çıxış faylının formatına diqqət edin.

Zaman məhdudiyyəti 3 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
insert 2
insert 5
insert 3
exists 2
exists 4
delete 5
Çıxış verilənləri #1
true
false