e-olymp
Yarışlar

PP2. Week 1: March 1 - 7

Müsbət, mənfi və sıfır

n tam ədədi verilmişdir. Onun müsbət, mənfi və ya 0-a bərabər olmasını müəyyənləşdirin.

Giriş

Modulca 109-u aşmayan tam n ədədi.

Çıxış

n-in qiymətindən asılı olaraq "Positive", "Negative" və ya "Zero" çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
45
Çıxış verilənləri #1
Positive
Giriş verilənləri #2
0
Çıxış verilənləri #2
Zero
Giriş verilənləri #3
-12
Çıxış verilənləri #3
Negative
Müəllif Михаил Медведев
Mənbə Язык программирования С