e-olymp
Yarışlar

PP2. Week 4: March 29 - April 4

Matrisdə müsbətlərin cəmi

n * n ölçülü matris verilmişdir. Onun müsbət elementlərinin cəmini tapın.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə n (1n100) ədədi verilir. Növbəti sətirlərdə n * n olçülü matrisin elementləri verilir. Matrisin elementləri modulca 100-ü aşmır.

Çıxış verilənləri

Matrisdəki müsbət elementlərin cəmini çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
4 -2 5
1 -4 -12
0 1 -3
Çıxış verilənləri #1
11