e-olymp
Yarışlar

Масиви (початок)

Massivi çap et 2

n tam ədəddən ibarət massiv verilmişdir. Onun elementlərini tərs ardıcıllıqda çap edin.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə n (1n100) tam ədədi verilir. Növbəti n sətirdə hər biri modulca 100-ü aşmayan massivin elementləri verilir.

Çıxış verilənləri

Massivin elementlərini tərs ardıcıllıqda çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
7
0
4
7
-4
0
3
-2
Çıxış verilənləri #1
-2 3 0 -4 7 4 0
Müəllif Матвейчук Сергей Владимирович
Mənbə Серия задач "Азбука программирования"