e-olymp
Yarışlar

Масиви (початок)

Унікальні елементи

Дано масив з N цілих чисел. Виведіть ті його елементи, які зустрічаються в списку тільки один раз. Елементи потрібно виводити в тому порядку, в якому вони зустрічаються в списку.

Вхідні дані

В першому рядку записано число N. В наступному рядку записано N цілих чисел. Всі числа за модулем не перевищують 100.

Вихідні дані

Список унікальних елементів.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
7
3 5 -7 7 5 -9 -4
Çıxış verilənləri #1
3 -7 7 -9 -4