e-olymp
Yarışlar

PP2: Week 12: June 7 - 13 Java Threads + Functional Interface

Tək ədədlərin cəmi

a-dan b­-ə qədər intervalda tək ədədlərin cəmini hesablayın.

Giriş verilənləri

Modulca 109-i aşmayan iki аb tam ədədləri.

Çıxış verilənləri

Məsələnin cavabı.

Zaman məhdudiyyəti 7 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2 5
Çıxış verilənləri #1
8
Giriş verilənləri #13
-1987655734 1999999734
Çıxış verilənləri #13
12305904774248000