e-olymp
Yarışlar

Euler Function

ƏBOB

n-nin verilmiş qiymətində G-nin qiymətini hesablayın

prb1146.gif

GCD(i, j) ilə ij-nin ən böyük ortaq böləni hesablanır.

Kim cəmləmə işarəsi ilə rastlaşmayıbsa, izah edirik, G-nin qiyməti formal olaraq göstərilən düsturla növbəti kodla hesablanır:

prb1146_1.gif

Burada GCD() iki ədədin ən böyük ortaq bölənini hesablayan funksiyanı ifadə edir.

Giriş verilənləri

Giriş fayli 100-dən artıq olmayan sətirlər ehtiva edir. Hər bir sətir yeganə natural n (1 < n < 501) ədədini ehtiva edir. Sonuncu sətir n = 0 ehtiva edir və emal olunmur.

Çıxış verilənləri

n-in hər bir giriş qiymətinə uyğun ayrı sətirdə G-nin uyğun qiymətini verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
10
100
500
0
Çıxış verilənləri #1
67
13015
442011