e-olymp
Məsələlər

Səkkizlik kəsrlər

Səkkizlik kəsrlər

Səkkizlik say sistemində (əsası 8) kəsrlər asanlıqla onluq say sistemində verilə bilər. Belə ki, səkkizlik say sistemində verilmiş 0.75 ədədi onluq say sistemində 0.953125 (7/8 + 5/64) kimi təsvir edilir. Səkkizlik say sistemində verilmiş ədədin nöqtədən sonrakı bütün n rəqəmi onluq say sistemində onluq nöqtədən sonra 3N-dən çox olmayan onluq rəqəmlə verilə bilər.

01 arasında yerləşən səkkizlik ədədləri onluq say sisteminə çevirən proqramı tərtib etməli.

Giriş verilənləri

Girişdə hər bir sətirdə səkkizlik say sistemində ədədlər verilir. Hər bir giriş veriləni 0.d1d2d3...dk görünüşündədir, burada di səkkizlik say sistemində (0..7) rəqəmlərdir. K üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur.

Выходные данные

Çıxış verilənləri növbəti sətirdən ibarət olmalıdır:

0.d1d2d3...dk [8] = 0.D1D2D3...Dm [10]

burada bərabərliyin sol tərəfində səkkizlik say sistemində verilmiş ədəd, sağ tərəfində isə onun onluq say sistemində qarşılığıdır. İfadənin sonunda gərəksiz sıfırlar olmamalıdır, yəni. Dm0.
Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri
0.75
0.0001
0.01234567
Çıxış verilənləri
0.75 [8] = 0.953125 [10]
0.0001 [8] = 0.000244140625 [10]
0.01234567 [8] = 0.020408093929290771484375 [10]