e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Дробная арифметика

Дробная арифметика

Напишите программу, реализующую сложение, вычитание, умножение и деление дробей. Формат дробей во входных и выходных данных:

  • знак числа (пишется только в случае, когда его отсутствие изменяет число);
  • целая часть числа (нулевая целая часть не пишется, если есть числитель и знаменатель);
  • пробел (не пишется, если отсутствует целая или дробная часть);
  • числитель (если он не равен нулю);
  • знак / (если есть числитель);
  • знаменатель (если есть числитель).

Примеры представления дробных чисел: -7 3/4, 8 1/2, -7/11, 0, 11.

Входные данные

В первой строке вводится дробь (первый операнд), во второй - знак операции ("+" - сложение, "-" - вычитание, "*" - умножение, "/" - деление), в третьей строке - дробь (второй операнд). Обе дроби могут быть сократимы.

Целая часть может принимать значение из диапазона 0..30000, числитель и знаменатель могут принимать значения от 1 до 30000, при делении второй операнд не равен нулю.

Выходные данные

В единственной строке выводится несократимая правильная дробь (результат) в описанном выше формате.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
-3 1/6
+
2/4
Çıxış verilənləri #1
-2 2/3