e-olymp
Məsələlər

Hello World!

Hello World!

"Hello World!" setrini ekrana verin.

Giriş verilənləri

Giriş verilənləri yoxdur.

Çıxış verilənləri

Nümunədə verildiyi kimi "Hello World!" sətrini ekran verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
Çıxış verilənləri #1
Hello World!