e-olymp
Məsələlər

Orta ədəd

Orta ədəd

Üç müxtəlif a, b, c ədədləri verilmişdir. Onlardan qiymətcə orta olanı tapın.

Giriş verilənləri

a, b, c ədədləri mütləq qiymətcə 1000-i aşmayan tam ədədlərdir.

Çıxış verilənləri

Məsələnin cavabı olan yeganə ədəd.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
11 3 7
Çıxış verilənləri #1
7