e-olymp
Məsələlər

Yüksək dəqiqlik

Yüksək dəqiqlik

m/n rasional kəsri verilmişdir. Onu vergüldən sonra k işarə dəqiqliyi ilə onluq kəsr şəklində yazın.

Giriş verilənləri

Tək sətirdə 3 ədəd - m, n, k (0 < m, n ≤ 100, 0 ≤ k ≤ 1000) ədədləri yazılmışdır.

Çıxış verilənləri

Axtarılan ədədin onluq vergüldən sonra k dəqiqlıklə rəqəmləri.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
1 2 3
Çıxış verilənləri #1
0.500