e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin kəməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Пирамида из символов

Пирамида из символов

Вася хочет напечатать на принтере пирамиду из какого-то символа высоты h. Напишите программу, которая поможет ему в этом, не забывая, что программа должна быть "экономически выгодной", т.е печатать наименьшее количество символов.

Примеры пирамид приведены в примерах входных и выходных данных. Для большей наглядности печатаемые пробелы заменены на точки.

Входные данные

В единственной строке задан сначала символ, при помощи которого должна быть печататься пирамида, а затем через пробел и натуральное число, задающее высоту пирамиды h (h50).

Выходные данные

В первой сроке выведите общее количество напечатанных "печатных" символов а ниже саму пирамиду.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
A 3
Çıxış verilənləri #1
12
 A
 AAA
AAAAA
Giriş verilənləri #2
M 9
Çıxış verilənləri #2
117
    M
    MMM
   MMMMM
   MMMMMMM
  MMMMMMMMM
  MMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMM
Mənbə Stage II All-Ukrainian Olympiad 2010-2011 Berdichev