e-olymp

Tort

Tuttinin vəliəhdinin ad günü münasibətilə hökmdarın aşpazı Üç Şişman kişinin stoluna verilən böyük bayram tortu hazırladı. Birinci Şişman kişi özü tortun hamısını t1 saata, ikinci t2 saata, üçüncü isə t3 saata yeyə bilərdi .

Şişmanlara bütün bayram tortunu birlikdə yemək üçün nə qədər vaxt tələb olunacaq?

Giriş verilənləri

Yeganə sətirdə hər biri 10000-i aşmayan natural üç t1, t2t3 ədədləri yerləşir.

Çıxış verilənləri

Şişmanların tortu birlikdə yeyə bildikləri vaxt saatla verilir. Nəticəni iki onluq işarəyədək yuvarlaqlaşdırın.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3 3 3
Çıxış verilənləri #1
1.00