e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Xor dərnəyi

Xor dərnəyi

Təhsil müəssisələrindən birində xor dərnəyi fəaliyyət göstərir. Xorun başlanğıcı həmişə müxtəlif cür olur: xor rəhbərinin siqnalı ilə bütün n iştirakçı dairə şəklində düzülür və hər m-ci qamma oxuyur.

Xor dərnəyinin rəhbəri müşahidə etdi ki, səs temprinin dəyişdirilməsi heç də bütün iştirakçılara nəsib olmur. Verilmiş nm qiymətlərinə görə xor rəhbərinə kömək edin ki, məşqdə bütün iştirakçıların qamma oxuyub oxumayacağını müəyyənləşdirə bilsin.

Giriş verilənləri

Giriş verilənləri bir neçə testdən ibarətdir. Hər bir test ayrı sətirdə verilər və iki nm (1n, m103) tam ədədlərindən ibarətdir.

Çıxış verilənləri

Hər bir test üçün ayrı sətirdə əgər məşqdə bütün xor iştirakçıları iştirak edə biləcəksə, "YES", əks halda "NO" verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
4 1
6 3
Çıxış verilənləri #1
YES
NO
ТЕХнические проблемы