e-olymp
Məsələlər

Uzun ədəd

Uzun ədəd

A-dan B-dək ardıcıl natural ədədlər boşluq işarəsi olmadan bir-birinin ardınca yazılmışdır. Bu zaman alınan ədəd natural C ədədinə qalıqsız bölünür. Verilən AC-yə görə B-nin ən kiçik qiymətini göstərin.

Giriş verilənləri

A C-nin qiymətləri aralarında boşluq işarəsi olmaqla verilir. Məlumdur ki, А, С < 10000, AB.

Çıxış verilənləri

B-nin qiyməti.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
11 3
Çıxış verilənləri #1
13