e-olymp

Sal

L i (i = 1..N) uzunluqlu N sayda ağac tirdən istifadə etməklə M sayda eyni uzunluqlu tirdən ibarət sal qurmaq lazımdır. Salın mümkün olan ən böyük P uzunluğunu tapın.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə N M-in qiymətləri, ikinci sətirdə isə L massivinin elementləri verilir.

Çıxış verilənləri

P-nin qiyməti.

Bütün ədədlərin qiyməti naturaldır, 1000-i aşmır.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
3 4
20 70 25
Çıxış verilənləri #1
23