e-olymp
Məsələlər

İkinin qüvvəti

İkinin qüvvəti

Giriş faylında ardıcıl olaraq ikinin qüvvətləri, yəni 2-dən 2n-dək ədədlər aralarında boşluq işarəsi olmadan yazılmışdır. n-nin qiymətini tapın.

Giriş verilənləri

Bir sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmadan n (1n1000) sayda ikinin qüvvətləri ardıcıl yazılır.

Çıxış verilənləri

n-i verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
248163264128
Çıxış verilənləri #1
7