e-olymp
Məsələlər

Zədələnmiş tablo

Zədələnmiş tablo

prb12

Otağın döşəməsində koordinatları X0, Y0, 0 olan nöqtədə dayanan I Rum rəqəmi “Rum rəqəmləri” məsələsinin həllinə dözməyərək döşəməyə yıxılır. Onun aşağı ucu həncama ilə (şarnirlə) döşəməyə bərkidildiyindən o yerində qalır, amma yuxarı ucu koordinatları X1, Y1, 0 olan nöqtədə dayanır. Otaqda ciddi şaquli dayanmış kağız tablo var. Tablonun aşağı oturacağının təpə noqtələrinin koordinatlarının X2, Y2, 0X3, Y3, 0 olduğunu və tablonun hündürlüyünün H olduğunu bilərək tablo üzərindəki “cırılmış kağız”ın uzunluğunu tapın.

Входные данные

Giriş faylında 9 ədəd - X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 yazılmışdır. Bütün giriş verilənləri tam ədədlərdir və mütləq qiymətcə 109-u aşmır.

Выходные данные

Proqram çıxışa yeganə bir ədəd - axtarılan kəmiyyəti 0.001 dəqiqliklə verir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #4
1 1 6 1 4 0 4 5 6
Çıxış verilənləri #4
4.000
Müəllif Присяжнюк А.В.