e-olymp

Dolab

Dolabın A×B×C ölçüsündədir. Onu ölçüsü X×Y olan qapıdan keçirmək olarmı?

Giriş verilənləri

A,B,C,X,Y(1A,B,C,X,Y100) tam ədədləri verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxış faylına dolabı qapıdan keçirmək mümkündürsə, "YES", əks halda "NO" verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
4 5 6 10 20
Çıxış verilənləri #1
YES
Giriş verilənləri #2
4 5 6 10 20
Çıxış verilənləri #2
YES
Giriş verilənləri #3
4 5 6 3 4
Çıxış verilənləri #3
NO