e-olymp
Məsələlər

Kvadrat və nöqtələr

Kvadrat və nöqtələr

Tərəfi N dama olan kvadratla damalı vərəqdə koordinatları tam ədəd olan hansı ən böyük sayda nöqtələri örtmək olar?

Giriş verilənləri

Yeganə ədəd - kvadratın N (1N10000) tərəfi verilir.

Çıxış verilənləri

Örtülən nöqtələrin maksimum K sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri
1
Çıxış verilənləri
4