e-olymp
Məsələlər

İki çevrə - 2

İki çevrə - 2

Müstəvi üzərində mərkəzləri O1(X1, Y1) və O2(X2,Y2) nöqtələrində və radiusları uyğun olaraq R1R2 olan 2 çevrə qurulmuşdur.

Koordinatları tam ədədlər olan neçə müxtəlif nöqtə iki çevrədə yerləşir.

Giriş verilənləri

Mərkəzlərin koordinatları və radiuslar- X1, Y1, R1, X2, Y2, R2. Bütün giriş verilənləri mütləq qiymətcə 100-ü aşmayan tam ədədlərdir.

Çıxış verilənləri

Axtarılan nöqtələrin sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
4 4 4 9 4 2

Çıxış verilənləri #1
60