e-olymp

ƏKOB

n sayda natural ədədin ən kiçik ortaq bölünənini (ƏKOB) tapın.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə ədədlərin n (1 < n < 21) sayı verilir. Ikinci sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla və 100-ü aşmayan n sayda natural ədəd yerləşir.

Çıxış verilənləri

Verilmiş ədədlərin ƏKOB-u.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 122.17 MiB
Giriş verilənləri #1
2
2 3
Çıxış verilənləri #1
6