e-olymp

ƏBOB

n sayda natural ədədin ən böyük ortaq bölənini (ƏBOB) tapın.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə ədədlərin n (1 < n < 101) sayı verilir. İkinci sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla və hər biri 30000-i aşmayan n sayda natural ədəd yerləşir.

Çıxış verilənləri

Verilmiş ədədlərin ƏBOB-u.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2
15 25
Çıxış verilənləri #1
5