e-olymp
Məsələlər

Nöqtə və üçbucaq

Nöqtə və üçbucaq

О nöqtəsi ABC üçbucağına aiddirmi?

Giriş verilənləri

Giriş faylında O, A, B, C nöqtələrinin koordinatları verilir. Ədədlərin qiymətləri mütləq qiymətcə 100-ü aşmır.

Çıxış verilənləri

Çıxış faylında O nöqtəsi ABC üçbucağına aiddirsə 1, əks halda isə 0 yazmaq lazımdır.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1 1 -1 0 2 4 4 1
Çıxış verilənləri #1
1