e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Sadə toplama

Sadə toplama

F(n) rekursiv funksiyası təyin edilmişdir:

prb1517-1

S (p, q) funksiyasını növbəti şəkildə təyin edək:

prb1517-2

Verilmış pq qiymətlərinə görə S (p, q)-ni hesablamalı.

Giriş verilənləri

Bir neçə test ehtiva edir. Hər bir sətir boşluqla ayrılmış iki mənfi olmayan iki pq (pq) ədədləri ehtiva edir. pq 32 bitlik işarəli tam ədədlərdir. Sonuncu sətir iki mənfi ədəd ehtiva edir və emal edilmir.

Çıxış verilənləri

Hər bir pq cütlüyü üçün S (p, q)-nin qiymətini verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 122.17 MiB
Giriş verilənləri #1
1 10
10 20
30 40
-1 -1
Çıxış verilənləri #1
46
48
52