e-olymp
Məsələlər

Parçalar - 2

Parçalar - 2

L uzunluqlu parçadan uzunluqları natural ədədlər olan ən çox sayda elə hissələr kəsdilər ki onlardan bir dənə də ilsun üçbucaq düzəltmək mümkün deyil. Mümkün kəsmə variantlarının sayını tapın. (İki kəsmə variantı o zaman fərqli sayılır ki, onların nizamlanmış uzunluqları massivi heç olmazsa bir elementilə fərqlənir).

Giriş verilənləri

L-in (4 <= L <= 200) qiymətləri.

Çıxış verilənləri

Yeganə ədəd - Kəsmə variantlarının sayı

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri
11
Çıxış verilənləri
4