e-olymp
Məsələlər

Elmi layihə

Elmi layihə

Elmi layihə N tapşırıqdan ibarətdir və hər biri prosessorlardan birində də olmaqla N-prosessorlu superkompyuterdə icra olunur. Tapşırıqlar digər tapşırıqlarla paralel də icra oluna bilər. Lakin onların bəzilərinin icrası üçün bəzi digər tapşırıqların nəticələri lazımlıdır. Hər bir tapşırıq üçün onun icra müddəti və ondan əvvəl icrası qurtarmalı olan tapşırıqların siyahısı məlumdur.

Layihənin bütün N tapşırığının hamısının icrası üçün ən az vaxtı tapın. Bu mümkün olmadıqda çıxışa -1 verin. Bütün giriş verilənləri qiymətləri 100-ü aşmayan natural ədədlərdir.

Giriş verilənləri

Birincisətirdə - N-in qiyməti, sonrakı N sayda sətirdə hər bir tapşırıq üçün vaxt və əvvəlki tapşırıqların siyahısı verilir (onlar varsa).

Çıxış verilənləri

Yeganə ədəd - layihənin ən az icra müddəti və ya layihəni icra etmək mümkün olmadıqda -1.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri
5
1 2 4 5
3
4 2 4
2
3 4
Çıxış verilənləri
7