e-olymp
Məsələlər

İkiölçülü domino

İkiölçülü domino

prb156

İkiölçülü dominonun hər bir elementi tərəfləri ikilik say sistemində yazılmış 0-dan 3-dək ədədlər olan kvadrat şəklindədir. Domino daşları o zaman düzgün qoyulmuş sayılır ki, hər bir domino kvadratları cütlüyünün ortaq tərəflərinin üzərində eyni ədədlər olsun.

Müəyyənləşdirmək lazımdır: domino daşları yan-yana düzgünmü düzülüb və ona daha bir verilmiş element əlavə etmək olarmı ki, ilkin verilən kvadratla heç olmasa bir ortaq tərəfi olsun? Element əlavə etdikdə onu ixtiyari şəkildə fırlatmaq olar, lakin çevirmək olmaz.

Giriş verilənləri

Giriş faylının birinci sətrində aralarında boşluq işarəsi olmaqla düzülmüş dominoları əhatə edən düzbucaqlının ölçüləri verilir: 2N, M100. Sonrakı N sətrin hər birində boşluq işarəsindən sonra düzbucaqlıdakı M pozisiya aşağıdakı şəkildə təsvir olunur:

  • Boş pozisiya ZZ ilə işarə olunur;
  • Boş olmayan pozisiyadakı element hər bir iki biti bir üzdəki bir baytlıq onaltılıq mətn şəklində verilir. Tərəflər soldan başlamaqla saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində sayılır.

Sonuncu sətirdə tərtib olunmuş düzülüşə əlavə edilməsi təklif olunan elementin təsviri yerləşir. Əlavəetmənin N×M düzbucaqlısının daxilində aparılması tələb olunur.

Çıxış verilənləri

Çıxış faylında aşağıdakı üç sözdən biri yerləşməlidir:

  • ERROR (domino düz düzülməyib);
  • YES (domino düz düzülüb, element əlavə etmək olar);
  • NO (domino düz düzülüb, lakin element əlavə etmək olmaz).
Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri
2 2
50 ZZ
8D FF
3F
Çıxış verilənləri
YES