e-olymp
Məsələlər

Ədədin cüt rəqəmlərinin hasili

Ədədin cüt rəqəmlərinin hasili

Tam ədədin bütün cüt rəqəmlərinin hasilini tapın.

Giriş verilnləri

64 mərtəbəli bir tam ədəd (ədəd mənfi də ola bilər).

Çıxış verilənləri

Ədədin cüt rəqəmlərinin hasilini çap edin, belə bir rəqəm yoxdursa, -1 çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
45123
Çıxış verilənləri #1
8