e-olymp
Məsələlər

Polindrom-ədəd

Polindrom-ədəd

Verilmiş ədədin polindrom olmasını yoxlayın.

Ədəd soldan sağa və sağdan sola eyni oxunarsa, palindrom adlanır.

Giriş verilənləri

32-mərtəbili mənfi olmayan tam ədəd.

Çıxış verilənləri

Ədəd palindromdursa "Yes", əks halda "No" çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 122.17 MiB
Giriş verilənləri #1
121
Çıxış verilənləri #1
Yes
Giriş verilənləri #2
10
Çıxış verilənləri #2
No
Giriş verilənləri #4
519767348
Çıxış verilənləri #4
No