e-olymp
Məsələlər

Parçaların kəsişməsi

Parçaların kəsişməsi

İki ABCD parçaları verilir. Bu parçaların nə qədər nöqtədə kəsişdiyini təyin edin.

Giriş verilənləri

Proqram girişdə mütləq qiymətcə 104-ü aşmayan A, B, C, D nöqtələrinin koordinatlarını ifadə edən 8 tam ədədi qəbul edir. Nöqtələr üst-üstə düşə bilər. (həmçinin bir parçanın uc nöqtələri də üst-üstə düşə bilər).

Çıxış verilənləri

Əgər verilmiş parçalar kəsişmirsə, onda Empty sətrini verin. Əgər parçalar bir nöqtədə kəsişirsə, onda iki ədədi - kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını verin. Əkər kəsişmə parça olarsa, onda dörd ədəd - parşanın iki uc nöqtəsinin koordinatlarını leksikoqrafik ardıcıllıqda verin (yəni, əvvəlcə x koordinatı kiçik olan nöqtəni, əgər onların x koordinatları bərabər olarsa, onda y koordinatı kiçik olanı vermək lazımdır). Bütün ədədlərı onluq nöqtədən sonra 6 işarə dəqiqliyi ilə vermək lazımdır.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
0 0
9 9
9 5
0 5
Çıxış verilənləri #1
5.0000000000 5.0000000000