e-olymp
Məsələlər

Parçaların kəsişməsi

Parçaların kəsişməsi

İki ABCD parçaları verilir. Bu parçaların nə qədər nöqtədə kəsişdiyini təyin edin.

Giriş verilənləri

Proqram girişdə mütləq qiymətcə 104-ü aşmayan A, B, C, D nöqtələrinin koordinatlarını ifadə edən 8 tam ədədi qəbul edir. Nöqtələr üst-üstə düşə bilər. (həmçinin bir parçanın uc nöqtələri də üst-üstə düşə bilər).

Çıxış verilənləri

Əgər verilmiş parçalar kəsişmirsə, onda Empty sətrini verin. Əgər parçalar bir nöqtədə kəsişirsə, onda iki ədədi - kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını verin. Əkər kəsişmə parça olarsa, onda dörd ədəd - parşanın iki uc nöqtəsinin koordinatlarını leksikoqrafik ardıcıllıqda verin (yəni, əvvəlcə x koordinatı kiçik olan nöqtəni, əgər onların x koordinatları bərabər olarsa, onda y koordinatı kiçik olanı vermək lazımdır). Bütün ədədlərı onluq nöqtədən sonra 6 işarə dəqiqliyi ilə vermək lazımdır.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri
Sample 1
0 0
9 9
9 5
0 5

Sample 2
0 0
9 9
15 15
7 7

Sample 3
0 0
9 9
10 10
10 10
Çıxış verilənləri
Sample 1
5.0000000000 5.0000000000

Sample 2
7.0000000000 7.0000000000
9.0000000000 9.0000000000

Sample 3
Empty