e-olymp
Məsələlər

Xoşbəxt rəqəmlər

Xoşbəxt rəqəmlər

Məktəbli Vasyanın onun üçün xoşbəxt k rəqəmi ilə qurtaran ədədlər xoşuna gəlirdi. Ona görə də harada hər hansı bir n natural ədədi görürdüsə, o saat çalışırdı ki, elə d (d2) ədədi seçsin ki, n ədədi d əsaslı say sistemində daha çox sayda k rəqəmi ilə qurtarsın.

Verilmiş n k üçün elə d tapan proqram tərtib edin ki, n ədədi d əsaslı say sistemində mümkün qədər daha çox sayda k rəqəmi ilə qurtarsın.

Giriş verilənləri

Giriş faylında onluq say sistemində verilmiş iki nk (1n1011; 0k9) ədədləri yerləşir.

Çıxış verilənləri

Çıxışa iki ədəd verin: axtarılan say sisteminin əsası d-ni və bu say sistemində n ədədinin yazılışının sonundakı k rəqəmlərinin sayını. Əgər d bir neçədirsə, onda ən kiçiyini verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
49 1
Çıxış verilənləri #1
3 2