e-olymp
Məsələlər

Vasya və onun dostları

Vasya və onun dostları

Yeni "Clossed Loops 7" NxM xananı ehtiva edən cədvəl verilir. Gediş ondan ibarətdir ki, növbəti oyunçu özü-özünü kəsməyən, yalnız xanaların kənarları ilə gedən qapalı xətt – dövr çəkir. Bütün oyun ərzində hər bir xətti yalnız bir dəfə çəkmək olar (bu zaman, artıq çəkilmiş dövrlə kəsişən dövr çəkməyə icazə verilir) Oyunçular növbə ilə gediş edirlər. Axırıncı mümkün dövrü çəkən oyunçu qalib sayılır. Məsələn, əgər N=2, M=1 olarsa, o zaman dövrlərin sayı üçdür və üçüncü gediş edən oyunçu qalib gəlir:

prb1698

Vasya K-1 sayda dostlarını onunla oynamağa dəvət etdir. Təəssürat oyatmaq üçün təbii ki, o udmaq istəyirdi. Bunun üçün o qələbə əldə etməsini qarantiya almaq üçün o neçənci oyunçu olmasını bilməlidir. Vasya sizin proqramlaşdırmada nailiyyətləriniz haqqında eşitmişdir və buna görə də yardım üçün məhz sizə müraciət etmişdir.

Giriş verilənləri

Cədvəlin N, M (1N100, 1M8) ölçüləri və oyunçuların K (1 < K109) sayı verilir.

Çıxış verilənləri

Udmaq üçün Vasyanın neçənci oyunçu olduğunu ifadə edən 1-dən K-ya qədər olan yeganə ədədi verin.

Zaman məhdudiyyəti 2 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
2 1 2
Çıxış verilənləri #1
1