e-olymp
Məsələlər

Rəssam bağban

Rəssam bağban

prb17

Ağacları əkəndən sonra bağban onları rəngləməlidir. Onun üç rəngdə - ağ, mavi və sarı boyaları var. Eyni rəngli ağaclar yanaşı olmamaq şərtilə N sayda ağacı neçə üsulla rəngləmək olar?

Giriş verilənləri

Ağacların N (1 ≤ N ≤ 50) sayı.

Çıxış verilənləri

Rəngləmə üsullarının sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
3
Çıxış verilənləri #1
12