e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Касательные к сферам

Касательные к сферам

Вам даны три сферы в пространстве. Найдите все их общие касательные плоскости.

Входные данные

В первой строке M — количество тестов. Следующие 3M строк описывают сами сферы. Каждая сфера описывается 4 числами: координатами центра и радиусом. Все числа в файле целые; известно, что все координаты от -500 до +500, и радиус больше нуля и не превосходит 500. Центры сфер не совпадают и не лежат на одной прямой.

Выходные данные

Для каждого теста выведите K — количество различных касательных плоскостей. Следующие K строк описывают эти плоскости. Каждая строка — четыре целых числа A; B; C; D, описывающих плоскость Ax+By+Cz=D, такие, что A2+B2+C2=1. Описания плоскостей могут быть выданы в любом порядке. Выводите числа с точностью не менее 5 знаков после десятичной точки.

Zaman məhdudiyyəti 2 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 256 MiB
Giriş verilənləri #1
1
0 0 0 1
0 2 0 1
2 0 0 1
Çıxış verilənləri #1
4
0.0000000000000000 1.0000000000000000 0.0000000000000000 1.0000000000000
1.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000 1.0000000000000
0.0000000000000000 0.0000000000000000 1.0000000000000000 -1.0000000000000
0.0000000000000000 0.0000000000000000 1.0000000000000000 1.0000000000000
Müəllif Станислав Пак
Mənbə Зимняя Школа, Харьков 2011