e-olymp
Məsələlər

Задача про Клики

Задача про Клики

Дан неориентированный, невзвешенный граф. Нужно найти количество подклик данного графа. Подклика — подграф, являющийся полным графом. У полного графа из V вершин подклик ровно 2V. У пустого графа из V вершин подклик ровно V+1.

Входные данные

Число V (1V60) — количество вершин в графе.

Далее в V строках графа задана матрица смежности графа. 0 обозначает отсутствие ребра, соответственно 1 обозначает присутствие ребра. На главной диагонали всегда стоят нули. Матрица симметрична.

Выходные данные

Число подклик данного графа.

Zaman məhdudiyyəti 2 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 256 MiB
Giriş verilənləri #1
6
011100
101100
110100
111000
000001
000010
Çıxış verilənləri #1
19
Müəllif Сергей Копелиович
Mənbə Зимняя школа, Харьков 2011, День 5