e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

İnflyasiya səviyyəsi

İnflyasiya səviyyəsi

Bizim zəmanəmizdə iqtisadi göstəricilər hər bir insanın həyatında əhəmiyyətli rol oynayır. Fərz edək ki, iki qiymət verilib-real və proqnozlaşdırılan.

Həyatda tez-tez belə olur ki, həmişə real qiymət proqnozlaşdırılandan böyük olur. Əgər real qiymət kiçik olarsa, onda inflyasiya səviyyəsi mənfi hesab edilir. Ədədindəki rəqəmlərinin yeri dövrü olaraq dəyişdirilmiş şəkildə yazılmış bir qiymətlə, uyğun olaraq rəqəmlərinin yeri dövrü olaraq dəyişdirilmiş şəkildə yazılmış digər qiymət arasındakı ən böyük fərqi kritik inflyasiya səviyyəsi adlandıracağıq. Əgər sizin ədədlərin yazılışında əvvəldə gələn sıfırlara icazə verilmirsə, bu fərqi tapın.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə birinci A ədədi, ikinci sətirdə isə ikinci B ədədi verilir. Məlumdur ki, hər bir ədədin yazılışında 3000-dən artıq rəqəmdən istifadə edilmir.

Çıxış verilənləri

Ən böyük kritik inflyasiya səviyyəsi.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
37
32
Çıxış verilənləri #1
50