e-olymp
Məsələlər

Şerin adı

Göndərilmiş həllər: 48
Hesablanmış həllər: 1
Həll təqdim etmiş istifadəçilərin sayı: 12
Məsələni həll edən istifadəçilərin sayı: 1
Mürəkkəblik: 92%
Məsələnin mürəkkəbliyi onu doğru həll edən istifadəcilərin sayının bu məsələnin həllini göndərənlərin sayına olan nisbət ilə təyin edilir.