e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Zöhrə Ulduzunun proqramçıları

Zöhrə Ulduzunun proqramçıları

Zöhrə Ulduzunun proqramçıları

Zöhrə Ulduzunun proqramçılarının üç böyük problemi var. İşləyərkən onlar daim ağac konfet, dəmir bublik və daş peçenye yeməlidirlər, əks halda onlar işləyə bilməzlər. Bütün konfet, bublik və peçenyelər yeyilib qurtardıqdan sonra onlar işdə heç nə etmirlər. Bu qorxulu halda onlar yeməyə davam etmək üçün evə gedirlər.

Hər hansı böyük kompaniyada Zöhrə Ulduzu proqramçılarının sayı bir qədər böyükdür. Hər proqramçı üçün ağac, dəmir və daşın yeyilmə sürəti sabit və məlumdur. Proqramçılar bir neçə ərzağı eyni vaxtda yeyə bilməzlər. Qida təchizatı üzrə Zöhrə Ulduzunun sədaqətli meneceri hər səhər proqramçılara bərabər miqdarda konfet, bublik və peçenye verir. Məlumdur ki, o, ən azı bir konfet, bir bublik və bir peçenye verir. Sizin tapşırıq: Hər proqramçı üçün aydınlaşdırın ki, menecer elə sayda ərzaq verə bilərmi ki, bu konkret proqramçı bütün qidaları yesin və işi birinci tərk etsin( hər hansı digər proqramçı ilə eyni vaxtda deyil).

Giriş verilənləri

Giriş faylının birinci sətrində testlərin sayı olan bir tam T (1T37) ədədi verilir. Hər testin birinci sətrində Zöhrə Ulduzu kompaniyasında işləyən proqramçıların sayını göstərən N (1N100) ədədi yerləşir. Sonrakı N sayda sətrin hər birində tam ai, bi, ci (1ai, bi, ci10000) ədədləri yerləşir. ai, bi, cii-ci proqramçının uyğun olaraq ağac, dəmir və daşı yemə sürətidir. Bütün giriş verilənlərinin korrekt olmasına təminat verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxışa Zöhrə Ulduzunun hər bir proqramçısı üçün əgər bu konkret proqramçı bütün ərzağı yeyib qurtara bilər və işdən birinci gedə bilərsə, "Yes" (dırnaqsız), əks halda isə "No" (dırnaqsız) sözünü verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
1
11
10 60 11
20 80 11
25 30 98
28 40 98
29 90 11
30 30 10
35 40 10
40 70 11
50 20 11
50 40 11
50 50 11
Çıxış verilənləri #1
No
No
No
Yes
Yes
No
No
Yes
No
No
Yes