e-olymp
Məsələlər

Yeni il yolkası

Yeni il yolkası

prb23Yolkanı bəzəmək üçün Petyanın N lampalı hörük şəkilli bəzəyi və lampaları rəngləmək üçün müxtəlif K sayda boyası var. İki eyni rəngli lampalar yanaşı olmamaqla o lampaları neçə üsulla rəngləyə bilər?

Giriş verilənləri

Lampaların N sayı və boyaların K sayı (1 ≤ K, N ≤ 15).

Çıxış verilənləri

Rəngləmə üsullarının sayı. Əgər Petya tələb olunan qaydada işıq bəzəyini rəngləyə bilmirsə çıxışa -1 verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
6 2
Çıxış verilənləri #1
2