e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Eninə dolaşma

Eninə dolaşma

İstiqamətlənməmiş qraf verilmişdir. Verilmiş təpədən digərinə ən qısa məsafəni tapın.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə üç n, sf (1s, fn100) natural ədədləri - uyğun olaraq qrafdakı təpələrin sayı, başlanğıc və son təpənin nömrəsi verilir. Növbəti n sətirdə qrafın əlaqəlilik matrisi verilir. Əkər i-ci sətrin j-ci sütununda 1 olarsa, bu i təpəsi ilə j təpəsi arasında tilin olduğunu bildirir.

Çıxış verilənləri

Başlanğıc təpədən son təpəyə minimal məsafəni çap edin. Əgər bu iki təpə arasında yol yoxdursa 0 çap edin.

prb2401.gif

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
4 4 3
0 1 1 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 0 0 0
Çıxış verilənləri #1
2
Mənbə ЛКШ-2011 Севастополь 08.08.2011 д.2 1-я лига