e-olymp
Məsələlər

Çoxbucaqlı

Çoxbucaqlı

Müstəvi üzərində çoxbucaqlı çəkiblər. Bu çoxbucaqlının təpə nöqtələrinin koordinatları tam ədədlərdir, tərəfləri isə koordinat oxlarına paraleldir. Kİmsə bu çoxbucaqlının bütün üfüqi tərəflərini silib, yalnız N sayda şaquli tərəflərini saxlayıb. Sizin vəzifəniz ilkin çoxbucaqlının P perimetrini və S sahəsini tapmaqdır.

Giriş verilənləri

Giriş faylının birinci sətrində üfiqi tərəflərin sayı olan N ədədi yerləşir. Sonrakı N sayda sətrin hər birində(X,Y1) və (X,Y2) tərəflərinin koordinatları olan üç tam X, Y1, Y2 ədədləri yazılır.

Çıxış verilənləri

Proqram iki P və S ədədlərini çıxışa verməlidir. N < 10000; |X|1000, |Y|1000, burada (X,Y) təpələrin koordinatlarıdır. Çoxbucaqlının tərəfləri bir biri ilə kəsişmir və hər bir təpə iki tərəfə aiddir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri
3
2 1 5
4 5 3
7 3 1
Çıxış verilənləri
18 14