e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Çoxbucaqlı

Çoxbucaqlı

Müstəvi üzərində çoxbucaqlı çəkiblər. Bu çoxbucaqlının təpə nöqtələrinin koordinatları tam ədədlərdir, tərəfləri isə koordinat oxlarına paraleldir. Kİmsə bu çoxbucaqlının bütün üfüqi tərəflərini silib, yalnız N sayda şaquli tərəflərini saxlayıb. Sizin vəzifəniz ilkin çoxbucaqlının P perimetrini və S sahəsini tapmaqdır.

Giriş verilənləri

Giriş faylının birinci sətrində üfiqi tərəflərin sayı olan N ədədi yerləşir. Sonrakı N sayda sətrin hər birində(X,Y1) və (X,Y2) tərəflərinin koordinatları olan üç tam X, Y1, Y2 ədədləri yazılır.

Çıxış verilənləri

Proqram iki P və S ədədlərini çıxışa verməlidir. N < 10000; |X|1000, |Y|1000, burada (X,Y) təpələrin koordinatlarıdır. Çoxbucaqlının tərəfləri bir biri ilə kəsişmir və hər bir təpə iki tərəfə aiddir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
3
2 1 5
4 5 3
7 3 1
Çıxış verilənləri #1
18 14