e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Tırtıllı avtomobil

Tırtıllı avtomobil

prb244 Tırtıllı avtomobil boş sahədə olan S start nöqtəsindən çöllükdən keçməklə F finiş nöqtəsinə getməlidir. Çöllük müstəvinin koordinat başlanğıcından çıxan iki şüa arasındakı əkin sahəsi şəklindədir. Şüalardan biri OY oxu istiqamətində yönəlib, ikinci isə 1-ci koordinat rübündə yerləşməklə birinci şüa ilə φ bucağı əmələ gətirir. Tırtıllı avtomobil boş sahədə V1 sürətilə, çöllük sahəsində isə V0 (belə ki, V0V1) sürətilə hərəkət edə bilər. Tırtıllı avtomobil hansı ən qısa t vaxtında S nöqtəsindən F nöqtəsinə gedib çata bilər?

Giriş verilənləri

Giriş faylının yeganə sətrində S(XS, YS) və F(XF, YF) nöqtələrinin koordinatlarını, çöllük sahəsinin təpə bucağını(radianla), boş sahədə və çöllük sahəsində sürətləri göstərən 7 həqiqi XS, YS, XF, YF, φ, V0, V1 ədədləri yazılır.

Çıxış verilənləri

Proqram çıxışa vergüldən sonra üç rəqəm dəqiqliyi ilə axtarılan minimum t vaxtını göstərən bir həqiqi ədədi verməlidir.

–1000 < XS < 0 < XF < 1000; –1000 < YS, YF < 1000; hər iki SF nöqtəsi çöllük sahədən kənarda və onun sərhəddində yerləşir. SF parçası çöllük sahəsilə kəsişir.

pi/180 < φ < pi/4; V1V04V1; 0.1V15.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
-2.0 4.0 2.5 5.0 0.3 3.5 2.0
Çıxış verilənləri #1
1.627