e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin kəməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Проверка на неориентированность

Проверка на неориентированность

По заданной квадратной матрице n×n из нулей и единиц определить, может ли она быть матрицей смежности простого неориентированного графа. Напомним, что простой граф не содержит петли и мультиребра.

Входные данные

В первой строке задано число n (1n100). Затем идут n строк по n элементов в каждой - описание матрицы смежности.

Выходные данные

Вывести YES, если граф простой неориентированный, и NO в противном случае.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Çıxış verilənləri #1
YES
Giriş verilənləri #2
3
0 1 1
1 0 1
0 1 0
Çıxış verilənləri #2
NO