e-olymp

Paint3D

prb25PAINT qrafik redaktorunda vərəq üzərindəki fiquru seçmək, köçürmək (tam), yapışdırmaq və yerini dəyişdirmək (dartmaq) olar. Vərəqdə vahid kub şəkli varsa, ən azı neçə əməliyyatdan istifadə etmək lazımdır ki, bu kublardan təşkil edilmiş başqa bir şəkil - AxBxC ölçülü düzbucaqlı paralelepipedi qura bilək.

Giriş verilənləri

Giriş faylında A, B, C (1 ≤ A, B, C ≤ 100) ədədləri verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxış faylında cavabı - əməliyyatların ən az sayını yazmaq lazımdır.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
2 3 4
Çıxış verilənləri #1
20
Müəllif Сергей Матвийчук