e-olymp
Məsələlər

Qısa olanın heç də hamısı sadə deyil

Qısa olanın heç də hamısı sadə deyil

Sizə A, BC tam ədədləri verilmişdir. AB -nin (A-nın B-ci qüvvəti) C-yə bölünməsindən alınan qalığı öyrənməyə çalışın.

Giriş verilənləri

Giriş faylının yeganə sətrində üç tam A, B, C (1 <= A, B, C <= 1018) ədədləri yerləşir. Ədədlər boşluq işarəsi ilə ayrılırlar.

Çıxış verilənləri

Çıxış faylında məsələnin cavabı - C-dən kiçik bir mənfi olmayan tam ədəd yerləşir.

Zaman məhdudiyyəti 2 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
3 4 5
Çıxış verilənləri #1
1