e-olymp
Məsələlər

İtirilmiş kart

İtirilmiş kart

Masaüstü oyun üçün 1-dən n-ə qədər nömrələnmiş kartlardan istifadə edilir (n natural ədəddir və 106)-nı aşmır. Kartlardan biri itmişdir. Onu tapın.

Giriş verilənləri

Birinci kartların n sayı verilir. Sonra isə n - 1 sayda kartların nömrələri verilir.

Çıxış verilənləri

İtirilmiş kartın nömrəsini verməli.

Zaman məhdudiyyəti 2 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5 1 2 3 4 
Çıxış verilənləri #1
5
Giriş verilənləri #2
4 3 2 4
Çıxış verilənləri #2
1